Vuosikertomus

Vesijohto- ja viemäriverkosto

Vesijohto- ja viemäriverkosto

Verkostorakentaminen jatkui erittäin vilkkaana myös vuonna 2016. Pääosa uusien vesijohtojen maatöistä ja viemäreiden rakentamisesta tilattiin Tampereen kaupungin Infratuotannolta. Suurimpina urakoina jatkettiin edellisvuodesta Kaupinojan päävesijohdon sekä Nurmi-Nikinväylän runkojohtojen rakentamista. Vesistönalitus Tasanne-Nurmi välillä aloitettiin loppuvuonna 2016. Vesihuoltolinja on osa Tampereen Veden pitkän tähtäimen suunnitelmaa vesihuollon kehittämiseksi ja toimintavarmuuden parantamiseksi itäisellä Tampereella.  Tampereen Vesi käynnisti myös runkovesijohdon ja -viemärin rakentamisen Hirviniemen alueelle kesäkuussa 2016 Tampereen kaupungin, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Nurmin Vesihuolto-osuuskunnan rahoittamana hankkeena.

Verkoston rakentamista jatkettiin myös Niemenrannan, Kalkun, Lamminpään ja Vuoreksen asuntoalueilla sekä Ronganpuistossa. Vesijohtojen asennukset tehtiin Tampereen Veden verkostoyksikön toimesta urakoituja kohteita lukuun ottamatta.

Vuoden 2016 lopussa Tampereen Veden vedenjakelujärjestelmän kokonaispituus oli 765 km, josta 277 km muoviputkea, 431 metallia ja muuta materiaalia 57 km. Vesijohtoa rakennettiin ja uusittiin vuoden aikana noin 12 km.

Vuoden 2016 lopussa Tampereen Veden viemärijärjestelmän kokonaispituus oli 1388 km josta jätevesiviemäriä n. 715 km, sekavesiviemäriä n. 47 km ja sadevesiviemäriä n. 626 km. Viemäriverkostoa rakennettiin ja uusittiin vuoden aikana noin 6 km.

Toimintavuoden aikana sattui yhteensä 75 vesijohtovuotoa, joista 47 Tampereen Veden johtoverkossa ja 28 kiinteistöjen omissa tonttijohdoissa. Vedenlaadun ylläpitämiseksi verkostoja huuhdeltiin siellä, missä veden vaihtuvuus verkostossa ei ollut riittävä.

Viemäriverkostoa tarkastettiin, huuhdeltiin ja kuvattiin noin 22 km. Toimintavuoden aikana oli jätevesiverkostossa tukoksia yhteensä 5 kpl.

Kantakaupunkialueella johtoverkko jakaantuu kahdeksaan painepiiriin, joista keskusta-alueen ja Tesoman painepiirit ovat suurimpia. Keskustan painepiiriin vettä pumppaavat Ruskon (ja Kaupinojan) vedenpuhdistuslaitos sekä Messukylän pohjavedenottamo. Keskustan painepiiristä pumpataan vettä Peltolammin, Hervannan, Hallilan ja Aitolahti – Holvastin painepiireihin sekä tarvittaessa lisävettä Pyynikin ja Tesoman painepiireihin. Pyynikin painepiiristä pumpataan vettä myös Pispalan painepiiriin. Vedenjakelujärjestelmän putkien halkaisija on 40 ‑ 800 mm. Suurin osa verkostosta (49 %) on halkaisijaltaan alle 125 mm.

Yhteistyösopimuksen mukaan Tampereen Vesi huolehtii Pirkkalan vesijohto- ja jätevesiviemäri verkostosta ja laitteista. Vuoden 2016 aikana korjattiin Pirkkalassa viisi vesijohtovuotoja ja kaksi kiinteistöjen omissa tonttijohdoissa ollutta vuotoa.

Jätevesipumppaamot

Tampereen Veden käyttö- ja kunnossapitovastuulla on 102 jäteveden pumppaamoa, sekä yksi sadeveden pumppaamo. Pirkkalan kunnan alueella pumppaamoita on 22 kpl ja Tampereen kaupungin alueella 80 kpl. Sadevesipumppaamo on Tampereen Vuoreksen kaupunginosassa.

Pumppaamoiden huolto ja saneeraustyöt on toteutettu vuosittaisen ennakkosuunnitelman mukaisesti kolmella pumppaamolla. Tampereen kaupungin alueella huollettiin ja saneerattiin Mustalahden, Pyhärannan, Lentävänniemen ja Ihaistenkadun jätevedenpumppaamot, joihin vaihdettiin uudet pumput ja sähkökeskukset. Pirkkalan Turrin vanhan pumppaamon tilalle rakennettiin uusi nykyaikainen lujitemuovinen pumppaamo, mihin asennettiin uudet pumput ja sähkökeskus. Lisäksi Hyhkyn pumppaamon painelinja uusittiin katutöiden yhteydessä.

Tasanteen alueen uuden jätevedenpumppaamon rakennustyöt ovat alkaneen ja pumppaamo valmistu kevään 2017 aikana. Hirviniemen vesihuoltotyö yhteydessä rakennetaan kuusi uutta jätevedenpumppaamoa, joista kaksi on valmistunut vuoden 2016 aikana. Vesihuoltotyö valmistuu vuoden 2017 aikana.